Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 25 Apr 2018
Versi 8.0.4a
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2015PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2015
Bil. Piagam Pelanggan Jan-Mac April-Jun Julai-Sept Okt-Dis
1 UMUM        

a) Pengesahan penerimaan pertanyaan/aduan awam akan dibuat dalam tempoh 1 hari bekerja 100% 100% 100% 100%
  b) Maklum balas mengenai tindakan yang telah/akan diambil oleh MPP kepada pengadu akan dibuat dalam tempoh 3 hari berkerja 79% 100% 100% 100%
  BAHAGIAN PERBENDAHARAAN        
2 Resit akan dikeluarkan dalam tempoh 5 minit selepas pembayaran dibuat bagi bil taksiran dan bil lain- lain perkhidmatan. 100% 99.40% 100% 100%
3 Pembayaran atas  tuntutan invois dari pembekal atau kontraktor akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh tuntutan diterima dan dengan syarat semua dokumen yang berkaitan adalah  lengkap dan disahkan oleh pegawai-pegawai yang berkenaan. 90% 96% 96.00% 100%
  BAHAGIAN PENILAIAN DAN PENCUKAIAN        
4 Semua pertanyaan mengenai bil cukai pintu di kaunter Majlis akan diselesaikan dalam masa tidak melebihi 20 minit. 99.91% 99.78% 99.85% 100%
5 Sijil Pelepasan Hutang (Form G (1)) akan dikeluarkan dalam masa 3 hari bekerja dengan syarat tunggakan cukai taksiran dan cukai taksiran semasa untuk setengah tahun berkaitan dijelaskan dan salinan surat hak milik hartanah dikepilkan bersama permohonan. 89.94% 81% 79.76% 80%
6 Hartanah akan diukurperiksa dan dinilai untuk maksud kadaran dalam masa tidak melebihi 60 hari dari tarikh permit penginapan dikeluarkan. 100% 100% 100% 100%
7 Penilaian pegangan untuk maksud kadaran akan dijalankan dengan adil dan saksama. Bantahan terhadap penilaian akan didengar dalam tempoh masa yang ditetapkan. 100% 100% 100% 100%
  BAHAGIAN KESIHATAN DAN PERKHIDMATAN AWAM        
8 Perkhidmatan Pembersihan Parit dan Pemotongan  Rumput        
  Kekerapan Perkhidmatan Pembersihan Parit:         
  a) Kawasan Kampung, Perindustrian dan Perumahan  – 1 kali sebulan 92% 100% 100% 100%
  b) Kawasan  Kedai -  1 kali dalam tiga bulan (flushing) 100% 100% 100% 100%
  Kekerapan Perkhidmatan Memotong Rumput:        
  a. Kawasan Kampung  - 1 kali sebulan 83% 100% 100% 100%
  b. Kawasan Kedai, Perindustrian dan Perumahan   – 2 kali sebulan 98% 100% 100% 100%
9 Menjalankan  perkhidmatan  pembetungan mengikut kekerapan berikut:-        
  Menjalankan kerja pembersihan pembentungan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas permohonan diterima. 82% 96% 97.3% 100%
10 Segala aduan mengenai gangguan anjing liar dan pembuangan bangkai binatang akan diuruskan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas aduan diterima. 100% 95% 95% 100%
11 Pembersihan tandas awam akan dilakukan sekurang-kurangnya sekali sehari. 90% 95% 95% 100%
12 Permohonan bagi 18 jenis lesen pelbagai akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja dengan syarat semua dokumen sokongan tersebut adalah lengkap dan segala kehendak Majlis dan Kesihatan dipatuhi. 93.51% 93.33% 92.78% 95%
13 Permohonan untuk lain-lain jenis lesen pelbagai  diproses dan diluluskan dalam tempoh satu (1) bulan dengan syarat semua dokumen sokongan tersebut adalah lengkap dan segala kehendak Majlis dan Kesihatan dipatuhi 100% 100.00% 100% 100%
14 Pembaharuan lesen pelbagai akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja sekiranya semua syarat dipatuhi. 100% 100% 100% 100%
15 Penyemburan kabus akan dilakukan dalam tempoh 24 jam selepas penerimaan pemberitahuan Kes Denggi dari Jabatan Kesihatan Negeri. 80% 100% 100% 100%
  BAHAGIAN KEJURUTERAAN        
16 Memproses dan meluluskan permohonan-permohonan yang berikut dalam tempoh yang dinyatakan:        
  a) Permit jalan raya - dalam tempoh 7 hari  bekerja selepas pembayaran deposit penyelenggaraan diterima 100% 100% 100% 100%
  b) Pelan Bangunan Rumah Kediaman Pemaju – 45 hari 98% 99% 99% 100%
  c) Pelan Projek Bangunan Komersial – 45 hari 98% 99% 99% 100%
  d) Pelan Ubahsuai dan Sambungan Rumah Kediaman – 45 hari 98% 90% 80% 100%
  e) Pelan Ubahsuai dan Sambungan Bangunan Komersial dan Industri – 45 hari 98% 90% 80% 100%
  f) Pelan Kejuruteraan (komen pertama dari MPP) -  30 hari  100% 98% 100% 100%
  g) Sijil Penyiapan Jalan (Road Completion Certificate) - 7 hari bekerja  selepas pembayaran deposit penyelenggaraan. 100% 100% 100% 100%
  h) Pemeriksaan tapak - 14 hari bekerja selepas notis penyerahan kerja-kerja penyelenggaraan daripada pihak pemaju. 100% 100% 100% 100%
  i) Permit Penginapan (OP) - 2 hari bekerja 93.7% 82% 81% 100%
  (a) - (i) Dengan syarat semua dokumen adalah lengkap dan memenuhi kehendak yang ditetapkan oleh MPP serta jabatan-jabatan yang berkaitan.        
  BAHAGIAN PENGUATKUASAAN        
17  Permit Iklan akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 7 hari bekerja jika semua syarat dipatuhi. 100% 100% 100% 100%
  BAHAGIAN LANDSKAP        
18 Penyelenggaraan Taman Rekreasi & Taman Permainan Majlis- 2 kali setiap bulan 100% 100% 100% 100%
19 Penyelenggaraan & pemangkasan pokok Majlis - sekali setahun 100% 100% 100% 100%