Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 18 Jun 2018
Version 8.0.4a
Padawan Municipal Council
 

 
Chairman Office

YB Cr. Lo Khere Chiang
Chairman
HP:013-818-8088 Office: 082-615566 ext. 310
082-611832
YBhg. Cr. Dato’ Ahmad Dato’ Sri Ibrahim
Deputy Chairman
HP: 019-827-3133 Office: 082-615566 ext. 311
082-611832
Yvonne Goh
PA to Council Chairman
082-615566 (Ext:312)
082-611832

Secretary Office

Elizabeth Loh
Municipal Secretary - Administrative Officer, N54
082-615566 ext. 300
082-611832
Ir. Kua Jak Loi
Deputy Secretary, Planning and Development / Engineer, J52
082-615566 ext. 302
082-611832
Nur Azizah Ghazali
Office Steno, N29
082-615566 ext. 301
082-611832

Management Services Division

Noraisah Morshidi
Management Services Division Head / Administrative Officer, N48
082-615566 ext. 303
082-611832

Human Resource Section

Ng Siang Wei
Human Resource Section / Administrative Officer, N41
082-615566 (Ext: 327)
082-611832

General Admin Section

Hiu Kee Sing
Ketua Section Pentadbiran AM / Peg. Tadbir, N41
General Admin Section Head / Administrative Officer, N41
082-615566 (Ext: 306)
082-611832

Transformation & Inovation Section

Jannice Abraham
Ketua Seksyen Transfomasi dan Inovasi / Peg. Tadbir, N41
Transformation and Inovation Section Head / Administrative Officer, N41
082-615566 (Ext: 402)
082-611832
Angeli Sandi
Pen. Peg. Tadbir, N29
Assistant Administrative Officer, N29
082-615566 (Ext: 313)
082-611832

Community Development , Tourism , Corporate and Public Relation Division

Ng Siang Wei
Ketua Bahagian Pembangunan Komuniti, Perlancongan, Korporat dan Perhubungan Awam / Peg. Tadbir, N41
Community Development, Tourism, Corporate and Public Relation Division Head / Administrative Officer, N41
082-615566 (Ext: 327)
082-611832

Finance Division

Lim Lian Jin
Ketua Bahagian Kewangan / Akauntan, W41
Finance Division Head / Accountant, W41
082-615566 (Ext:100)
082-611832

Accounting, Expenditure Monitoring and Control Section

Shahbibah Mohd. Bojeng
Ketua Seksyen Perakaunan, Kawalan dan Pematuhan Perbelanjaan / Pen. Akauntan, W29
Accounting, Expenditure Monitoring and Control Section Head / Assistant Accountant, W29
082-615566 (Ext: 101)
082-611832

Financial Management Section

Kimberly Ak Kern
Ketua Seksyen Pengurusan Kewangan / Pen. Peg. Tadbir, N29
Financial Management Section Head / Assistant Administrative Officer, N29
082-615566 (Ext: 101)
082-611832

Revenue Collection Section

Mah Siaw Lan
Ketua Seksyen Kutipan Hasil / Pem. Tadbir(Kew), W26
Revenue Collection Section Head / Administrative Assistance, W26
082-615566 (Ext: 103)
082-611832

Health and Municipal Services Division

Francis Liu
Pem. Ketua Bahagian Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar
Acting Health and Municipal Services Division Head
PPKP,U32
082-615566 (Ext: 130)
082-611832

Market and Hawker Section

Charles Kung
Ketua Seksyen Pasar & Penjaja
Market and Hawker Section Head
PPKP, U32
082-615566 (Ext: 132)
082-611832

Food Quality Control and Licensing Section

Francis Liu
Ketua Seksyen Kawalan Mutu Makanan & Perlesenan
Food Quality Control and Licensing Section Head
PPKP, U32
082-615566 (Ext: 130)
082-611832

Building Sanitation Section

Sabli Razak
Ketua Seksyen Sanitasi Bangunan
Building Sanitation Section Head
PPKP, U32
082-615566 (Ext: 132)
082-611832

Solid Waste Section

Fam Sui Seng
Pem. Ketua Seksyen Sisa-Sisa Pepejal
Acting Solid Waste Section Head
PPKP, U29
082-615566
082-611832

Liquid Waste Section

Dilop Jina
Ketua Seksyen Sisa-Sisa Cecair
Liquid Waste Section Head
PPKP, U32
082-615566 (Ext: 138)
082-611832

Maintenance Section

Sim Siow Chai
Ketua Seksyen Penyelengaraan
Maintenance Section Head
PPKP, U32
082-615566 (Ext: 136)
082-611832

Valuation & Rating Division

Ita Ling
CIO
Ketua Bahagian Penilaian dan Pencukaian / Peg. Penilaian, W48
Valuation & Rating Division Head / Valuer, W48
082-615566 (Ext:201)
082-611825

Valuation Section

Awang Izainureen B. Awangku Sapiee
Ketua Seksyen Penilaian / Pen. Peg. Penilaian, W29
Valuation Section Head, Assistance Valuation Officer, W29
082-615566(Ext:202)
082-611825

Rating Section

Chai Lee Ying
Pemangku Pen. Peg. Tadbir, N29
Acting Assistant Administrative Officer, N29
082-615566 (Ext:207)
082-611832

ICT Section

Mustapha Hashim
Ketua Seksyen ICT / Pen. Peg. Teknologi Maklumat, FA32
ICT Section Head / Assistant Information Technology Officer, FA32
082-615566 (Ext:205)
082-611825

Engineering Division

Mohd Hazwan Othman
Pem. Ketua Bahagian Kejuruteraan / Jurutera, J41
Acting Engineering Division Head / Engineer, J41
082-615566 (Ext: 126)
082-611832

Civil / Project Engineering Section

Mohd Ratno
Pem. Jurutera, JA29
Asistance Engineer, JA29
082-615566 (Ext: 122)
082-611832
Feridah Sharkawi
Pem. Jurutera, JA29
Asistance Engineer, JA29
082-615566 (Ext: 122)
082-611832
Chang Wei Yong
Pem. Jurutera, JA29
Asistance Engineer, JA29
082-615566 (Ext: 122)
082-611832
Fauziah Adam
Pem. Jurutera, JA29
Asistance Engineer, JA29
082-615566 (Ext: 122)
082-611832
Alex Misid
Pem. Jurutera, JA29
Asistance Engineer, JA29
082-615566 (Ext: 122)
082-611832

Planning and Development Division

Lim Kim Hin
Ketua Bahagian Perancangan dan Pembangunan / Arkitek, J44
Planning and Development Division Head and Development Division Head /
082-615566 (Ext: 401)
082-611832

Landscape Section

Sim Siow Chai
Penolong Ketua Seksyen Landscape
Landscape Assistant Section Head
PPKP, U32
082-615566 (Ext: 136)

Building Section

Barry Wong Man Teck
Penolong Ketua Seksyen Bangunan
Building Assistant Section Head
Juruteknik, J22
082-615566 (Ext: 405)

Legal and Enforcement Division
Enforcement Section

Gorgie Ak Joan
Ketua Seksyen Penguatkuasa / Pegawai Penguatkuasa, KP41
Enforcement Section Head / Enforcement Officer, KP41
082-615566 ext 288
Brandon Elinor Ak. Johnny Tasing
Pen. Ketua Seksyen Penguatkuasa / Pen. Pegawai Penguatkuasa, KP29
Assistant Enforcement Section Head / Assistant Enforcement Office, KP29
082-615566 ext 251